english

open dialogkveld iiPå forrige opne dialogkveld (i august 2014) var det smekkande fullt i festsalen på Klepp.

Også denne gongen tek me opp eit tema som vedkjem ALLE, og me vil gjerne ha DEG med i dialogen om landskapsbruk, berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn.

Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen, og sett av kvelden 29 april til aktivt dialogarbeid!

Les mer …

EU flag Erasmus EU-kommisjonen har tildelt HLB Erasmuscharteret for høgare utdanning for perioden 2014 - 2020.

Charteret gir høgskulen rom til å delta fullt ut i ei lang rekke europeisk kunnskaps- og studentutvekslingsprogram, og tildelinga vil såleis koma både stab og studentar til gode.

Europeiske studentar vil no også kunna søkja om støtte frå Erasmusprogrammet for studentmobilitet for å studera ved HLB.

Les mer …

BAC 5775Etter mange år i HLB-systemet, takka Hadle Nevøy av som styreleiar for høgskulen. Odd Arild Kvaløy tek no over stafettpinnen.

Eit godt besøkt HLB-årsmøte fekk elles høyra ein Hallvard Ween, regiondirektør i NHO, i storslag.

Les mer …

sandnes logoSom ledd i samarbeidet mellom Sandnes kommune og HLB, har førsteamanuensis Rhys Evans undersøkt korleis Sandnes kan få enno meir ut av ei veksande hestenæring.

Ved strategisk klyngeutvikling kan Sandnes verkeleg bli den store hestekommunen i Rogaland, skriv Evans i ein ny arbeidsrapport.

Les mer …

Dag Jørund Lønning HLB årsrapport 2015For femte gong på like mange år går HLB med overskott. Den private høgskulen på Jæren fyller 10 år i mai, og går inn i jubileumsåret med eit veksande fagmiljø som held internasjonalt nivå, og ein etablert posisjon som utviklingsretta kunnskapssenter for livskraftige regionar og lokalsamfunn.

I ei samtid dominert av samanslåing og stadig større einingar, er HLB «høgskulen mot straumen» som aktivt søkjer småskalafordelar.

Les mer …

 DSC7827HLB sin rektor er kåra til Årets Landbruksbloggar 2014. Kåringa skjedde på landbrukskonferansen Mat og Landbruk 2015.

Dag Jørund Lønning er stemt fram av avisa Nationen sine lesarar, og dei mange tusen som les landbruksbloggen via Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer …

Ragnhild og Maria miniTo nye medarbeidarar er på plass frå 2015. Ragnhild Hutchison (t.v.) er utviklingsorientert historikar, medan Maria Almli er bygdeutviklingsforskar og kjend for sitt engasjement for friluftsliv. Maria Almli vil sitja på HLB sitt nye lokalkontor i Nordland.

Les mer …

 Skjåk rapportBruken av lokale utviklingsselskap i næringspolitikken er på retur, skriv HLB-forskarane Håvard Teigen og Eli Janette Fosso i ein ny evaluerings- rapport. Rapporten drøftar føresetnadane for at slike selskap skal lukkast. Ein av desse er ei avklart rolledeling og rolleforståing mellom kommune og utviklingsselskap.

Les mer …

BAC 0528wI boka Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying tek professor Dag Jørund Lønning eit hardt oppgjer med aukande sektorisering, spesialisering og byråkratisering i norsk forvalting og samfunnsliv.

Det sentrale temaet i boka er korleis slike framandgjerande prosessar effektivt kan motverkast og korrigerast. Publikasjonen er såleis utforma som den første norske «handbok» i mobiliseringsarbeid og «gjer-det-sjølv-demokrati».

Les mer …

Kunnskapssenter for livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr  fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av kompetansesenteret Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.

Høgskulen er organisert som eit samvirkelag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige lokalsamfunn.

HLB på Facebook

Utviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB er samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai.

HLB samarbeider med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon