english

Nord Norge portenHøgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) opnar ny Nordavdeling.

Den høgtidelege opninga skjer torsdag 24 september. Både Stortinget og det offisielle Nordland er representerte.

Avdelingskontoret ligg i Leinesfjord, sentrum i Steigen kommune i Nordland.

Les mer …

BAC 8138Dei nye studentane i nyskaping og samfunnsutvikling starta på sitt treårige bachelorløp denne veka. Første studiedag fekk dei eit spennande møte med ein av landets mest profilerte og erfarne stortingspolitikarar, Per Olaf Lundteigen (SP).

Les mer …

KrF 1Dei ti toppane på KrF si liste til fylkestingsvalet i Rogaland, besøkte nyleg HLB for å høyra professor Dag Jørund Lønning fortelja om Jærsmiå og høgskulen sitt arbeid med jordvern, arealutvikling og dialog mellom ulike arealinteressentar i Rogaland.

Les mer …

18.-19. Juli hadde professor Dag Jørund Lønning og dr. Rhys Evans verdiskapingskurs for lokalbefolkinga i bygda Kintai, i Litauen. Kurset er gjennomført som del av eit EØS-prosjekt om kulturarv i Litauen, der HLB har vore kompetansepartnar i restaureringa av ei kyrkje frå 1700-talet.

Les mer …

20150707 124645Professor Dag Jørund Lønning er i Brussel i sommar som ekspert for EU-kommisjonen si forskingsavdeling.

Lønning har to ulike oppdrag knytt til EU sitt svære forskingsprogram Horizon 2020.

Les mer …

BAbilde2015Seks nye bachelorkandidatar vart i dag uteksaminerte frå HLB.

Kandidatane er f.v. Inger Grønntun, Monika Bratland, Arne Rønaasen, Helga Synnøve Frøyland, Linda Werner og Aud Jane Håland.

Les mer …

DJLProfessor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, er einaste inviterte norske innleiar på verdskongressen for bærekraftig utvikling, «Seizing An Alternative», i California 4 – 7 juni.

Les mer …

jubileum odd arild framsideHLB feira 10-årsjubileum med å sjå framover mot nye forskingsoppgåver, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, og mot mastergrad i nyskapande bygde- og lokalsamfunnsutvikling.

Inviterte gjester fekk eit møte med den faglege breidda og det høge kompetansenivået i høgskulen sin fagstab.

Les mer …

Opendialog2 7Jærsmiå si prinsipperklæring om næring, friluftsliv og vern vart overlevert til miljø- og klimaminister Tine Sundtoft på ein spesiell seremoni på Stora Marøy i Stavanger 30.04.

Prinsipperklæringa har fått tittelen: "Privat eigedom. Velkomen!" Eit dialogbasert verdiskapingsprogram for jærlandskapet.

Jærsmiå vil ha fleirbruk som gjennomgåande prinsipp, vern gjennom bruk, meir fokus på verdiskaping, og meir dialog i forvaltinga.

Les mer …

Side 1 av 2

Kunnskapssenter for livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr  fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygde- og (tett)stadutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av kompetansesenteret Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.

Høgskulen er organisert som eit samvirkelag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige lokalsamfunn.

HLB på Facebook

Utviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB er samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai.

HLB samarbeider med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon