english

Hugs-påmeldingDialogforumet Jærsmiå inviterer til open dialogkveld i Klepp rådhus 21 august.

Tema: Kor skal me dyrka og kor skal me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman?

Me vil gjerne ha DEG med i dialogen om berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn i jærregionen.

Les mer …

JubelselfieTilstandsrapporten for universitets- og høgskulesektoren fortel at HLB scorar desidert høgast av alle landets universitet og høgskular når det gjeld samfunnsrelevans.

For tredje året på rad har også HLB dei flinkaste bachelorstudentane.

Les mer …

Berit som handmodellI ein heilt fersk rapport frå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) kjem det fram mykje misnøye med brannvarslingsanlegga i landbruket.

Rapporten byggjer på ei undersøking retta mot 1515 bønder i landets fremste landbruksfylke, Rogaland.

Les mer …

HLB veks, og me treng fleire utviklingsorienterte medarbeidarar. Høgskulen har no ledig stilling for forskar/førsteamanuensis. Søknadsfrist er midt i august.

Les mer …

 Sistre JærenStudenter og forelesere fra HLB's samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet i SISTRE-prosjektet. Ansvarlig for gjestene, førsteamanuensis Rhys Evans, sørget for å vise frem det han selv beskriver som «Best of Jæren».

Les mer …

Jærrådet 1Fredag 23 mai presenterte rektor Dag Jørund Lønning HLB sitt dialogarbeid for Jærrådet. Jærrådet – beståande av ordførarar og rådmenn i kommunane Hå, Gjesdal, Klepp, Sandnes og Time – er styringsgruppe for prosjektet «Dialogbasert arealutvikling på Jæren».

Les mer …

 Jan Tore Reve«Ved å dyrka jorda slik me gjer, er det me grunneigarar som har gitt svarthalespoven livsgrunnlag her på Jæren. Det skal me fortsetta med, og det er derfor me arrangerer dette møtet», sa leiar av Bore Bondelag, Jon Tore Refve, då han opna dialogmøtet om fuglevennleg slått i Bore samfunnshus 23 mai.

Les mer …

Kunnskapssenter for livskraftige bygdesamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr Nordens einaste bachelorgrad i bygdeutvikling og fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygdeutvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av landets største kompetansesenter for landbruk, Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.

Høgskulen er organisert som eit andelslag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn.

HLB på Facebook

Utviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Studiekatalog 2014/15

thumb Studiekatalog14-15

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai. Frå studieåret 2013/14 samarbeider HLB med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon