english

Alexander montasjeLederen for studentrådet ved HLB, Alexander Rügert-Raustein, er nå inne i avslutningsfasen som bachelorstudent i bygdeutvikling.

I dette påskeintervjuet forteller han om eget bachelorarbeid og om det å være student ved HLB.

Les mer …

Dag Jørund LønningRektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), professor Dag Jørund Lønning, er lite imponert over forslaga frå ekspertutvalet for kommunereform (nedsett av Kommunal og Moderniseringsdepartementet). I ei pressemelding seier Lønning at eit «krav» om minimum 15 – 20 000 menneske i kvar kommune representerer ei ovanfrå-og-ned-tilnærming som burde ha gått ut på dato for fleire tiår sidan.

Les mer …

FiggjoelvaHLB har på oppdrag frå Rogaland fylkeskommune evaluert organisasjonen Jæren Vannområde (tidlegare Aksjon Jærvassdrag). Arbeidsrapporten ligg no føre. Forskar Johan Barstad har leia evalueringsarbeidet.

Les mer …

 BAC 9620HLB-rektor, professor Dag Jørund Lønning, var hovudinnleiar då Randaberg Bondelag og Randaberg Venstre inviterte til dialog om framtidas jordvernpolitikk.

Les mer …

 BAC 9388HLB og samarbeidspartnerane i prosjektet «Dialogbasert arealutvikling på Jæren» deltok 18 mars på oppstartskonferansen i det nye «utviklingsprogrammet for byregionar». Representantar for byar, tettstader og bygder over heile landet var til stades då statsråd Jan Tore Sanner offisielt sparka storsatsinga i gang.

Les mer …

Byregionprogrammet pressemeldingI eit nytt dialogprosjektet skal HLB og kommunane Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå utforska og utvikla felles visjonar og scenarier for berekraftig arealutvikling på Jæren. Dialog skal utprøvast som metode for reell interessentmedverknad i konkrete arealsaker.

Les mer …

Kunnskapssenter for livskraftige bygdesamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr Nordens einaste bachelorgrad i bygdeutvikling og fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygdeutvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av landets største kompetansesenter for landbruk, Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.

Høgskulen er organisert som eit andelslag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn.

HLB på Facebook

Utviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Studiekatalog 2014/15

thumb Studiekatalog14-15

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai. Frå studieåret 2013/14 samarbeider HLB med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

  • Organisasjonsevaluering av Jæren Vannområde - Aksjon Jærvassdrag
    Johan Barstad, 2014: Jæren Vannområde. Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrappport 1, 2014.
  • Med Liv og Lyst - lokalsamfunnsutvikling i Hordaland
    Arbeidsrapporten MedLivogLyst summerer opp erfaringar med lokalsamfunnsutviklingsarbeid i kommunane i Hordaland. Rapporten er skriven av…

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon