english

BAC 0528wI boka Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying tek professor Dag Jørund Lønning eit hardt oppgjer med aukande sektorisering, spesialisering og byråkratisering i norsk forvalting og samfunnsliv.

Det sentrale temaet i boka er korleis slike framandgjerande prosessar effektivt kan motverkast og korrigerast. Publikasjonen er såleis utforma som den første norske «handbok» i mobiliseringsarbeid og «gjer-det-sjølv-demokrati».

Les mer …

BAC 9196Landbruksdirektør i Rogaland og styreleiar i HLB, Hadle Nevøy, omtalar Jærsmiå som eit "tidsskilje i jordvernkampen".

Aldri før har så mange interesser gått saman om å styrka vernet av matjorda, skriv Nevøy i sitt innlegg på dialogbloggen.

Les mer …

DJ heimesidebildeRektor ved HLB, professor Dag Jørund Lønning, er utnemnd til entreprenørskapsekspert for EU-kommisjonen.

Saman med andre europeiske ekspertar skal Lønning evaluera EU si satsing på unge gründerar gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus for Unge Entreprenørar.

Les mer …

Abromiskes 2I samarbeid med partnerar i Litauen har HLB fått EØS-midlar til m.a. å gjennomføra fleire verdiskapingsseminar knytt til restaurering av gamle slott/herregardar og kyrkjer i Litauen.

Les mer …

BAC 2746Fantastisk stemning og full sal (200!) då Jærsmiå, og resultata frå HLB sitt dialogarbeid, vart presentert offentleg i Klepp rådhus.

Jærsmia si prinsipperklæring «Ja, me kan både verna matjorda og bygga for ei veksande befolkning!» vart offentleggjort og overlevert til Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Les mer …

JubelselfieTilstandsrapporten for universitets- og høgskulesektoren fortel at HLB scorar desidert høgast av alle landets universitet og høgskular når det gjeld samfunnsrelevans.

For tredje året på rad har også HLB dei flinkaste bachelorstudentane.

Les mer …

Berit som handmodellI ein heilt fersk rapport frå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) kjem det fram mykje misnøye med brannvarslingsanlegga i landbruket.

Rapporten byggjer på ei undersøking retta mot 1515 bønder i landets fremste landbruksfylke, Rogaland.

Les mer …

 Sistre JærenStudenter og forelesere fra HLB's samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet i SISTRE-prosjektet. Ansvarlig for gjestene, førsteamanuensis Rhys Evans, sørget for å vise frem det han selv beskriver som «Best of Jæren».

Les mer …

Kunnskapssenter for livskraftige lokalsamfunn

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr Nordens einaste bachelorgrad i bygdeutvikling og fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap.

HLB har stor fou-aktivitet knytt til bygdeutvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringar.

HLB er del av landets største kompetansesenter for landbruk, Rogaland Landbrukspark SA på Jæren.

Høgskulen er organisert som eit andelslag, og er eigd av regionale forvaltingsaktørar samt bedrifter og organisasjonar i landbruket, lokalt og regionalt. HLB skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn.

HLB på Facebook

Utviklingskompetanse

Framtida vert skapt gjennom aktiv handling. Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Eit studium ved HLB gjev deg grunnleggjande utviklingskompetanse. Du lærer sjølvutvikling, du lærer å sjå med nye auge på ressursane rundt deg, du lærer vidareutvikling av eksisterande bedrift eller etablering av ny, og du lærer også å bli ein meir aktiv utviklar og pådrivar i forhold til dine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader.

Utviklingsorientering pregar heile HLB si verksemd, frå undervisning til forsking og utvikling. Utviklingskompetanse er eit overordna læremål for høgskulen og for vår bachelorutdanning. Det er beskrive under kvart einskild studietilbod korleis ein oppfattar og nyttar dette læremålet. 

Studiekatalog 2014/15

thumb Studiekatalog14-15

Samlingsbaserte studiar

Studiane ved HLB er samlingsbaserte. Det er korte, intensive samlingar mellom september og april/mai.

HLB samarbeider med Studiesenteret. Dette gjer høgskulen tilgjengeleg for studentar frå heile landet, og ein kan bu heime medan ein studerer ved HLB. Kombinasjon med arbeid går og heilt fint. 

Studiane kan gjennomførast på heiltid eller deltid. 

Prisane varierer mellom dei ulike modulane. Sjå dei enkelte fagsidene for informasjon.

Alle studiar er godkjende for lån/stipend i Lånekassen.

 

Siste Publikasjonar

Kontaktdetaljar

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Postvegen 213
4353 Klepp stasjon

Telefon: 51 79 94 00
Telefaks: 51 79 94 01

Epost:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.hlb.no

visjon